លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ មានគណបក្សនយោបាយ ៧ ក្នុងចំណោម គណបក្ស ១០ ដែលបានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែង ហើយ​ទទួលបាន​ អាសនៈសរុប ១១៥៧២ (ស្រី ១៩៣៩) ៖

  1. គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន ៦៥០៣ អាសនៈ ក្នុងនោះ រក្សាបាន មេឃុំចៅសង្កាត់ ១១៥៦ អាសនៈ
  2. គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ទទួលបាន ៥០០៧ អាសនៈ រួមទាំង មេឃុំចៅសង្កាត់ ៤៨៩ អាសនៈ
  3. គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ទទួលបាន ២៤ អាសនៈ រួមទាំងមេឃុំមួយ អាសនៈ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  4. គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ទទួលបាន ២៨ អាសនៈ
  5. គណបក្សសម័្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ទទួលបាន ៤អាសនៈ (១អាសនៈ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ២អាសនៈ នៅសៀមរាប និង ១អាសនៈ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ)
  6. គណបក្សសំបុក្រឃ្មុំ ទទួលបាន ១អាសនៈ ជំទប់ទី២ នៅខេត្តកំពង់ចាម
  7. គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ទទួលបាន ៥អាសនៈ (២អាសនៈ ក្នុងខេត្ត​កំពង់ធំ ១អាសនៈ នៅកំពត និង ២អាសនៈ ​នៅខេត្តរតនគីរី)

NEC Officials 2017 Elections Result

Advertisements