ថ្មីៗ មានការប្រៀបធៀបបែបបង្អាប់ ក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែរ ដែលជាក្បាច់គុណបុរាណ មានវ័យចំណាស់ជាងគេ និង ឆ្លាក់ជាប់ជញ្ចាំងប្រាសាទបុរាណស្រាប់។ ខ្ញុំក៏មិនចង់អត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេ សូមទស្សនា បទយកការណ៍មួយនេះ ហើយពិចារណាតាមការជឿ និងបេះដូងខ្លួនឯងចុះ…

Advertisements