ស្លាយដ៍សូវ៍​នេះ​ត្រូវការ JavaScript។

More Photos : http://www.fifdh.org/site/fr/galeries/photos?g=3070

 

គ្រាមួយថ្ងៃជីវិត ខ្ញុំ​បាន​ឈរ​នៅ​លើ ឆាក​​មហា​ស្រព​​ភាពយន្តអន្តរជាតិ ដើម្បី​ណែនាំភាពយន្ត​​​មួយ​ ដែលក្រុម​​ខ្ញុំ​បាន​​ចូលរួម​ផលិត​ទៅកាន់​ពលរដ្ឋ​​អន្តរជាតិ​ដែល​​ស្រឡាញ់​ភាពយន្ត​ជាច្រើននាក់។ ថ្ងៃទី​៧ មីនា ២០១៦ ក្នុងមហោស្រព Theatre Piroeff កូនសិស្ស គ្រូកុន និងថ្នាក់ដឹកនាំ សាលា Head of Art and Design ប្រមាណ ២១នាក់ បានឡើងម្នាក់ម្តង បង្ហាញពី ភាពយន្តរបស់យើង ដែល​បានថត នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ២០១៥។

អរគុណ ងឿម ផល្លី ដែល​បាន​ជួយ​ណែនាំ អរគុណ បុប្ផាណា [http://bophana.org/] ដែល​ផ្តល់ឱកាស អរគុណ Head of Geneva [Jean Perret, Carridroit Céline, Fernand Melgar] ដែលបង្កើតឱកាសនេះឡើង។

Advertisements