មួយ​សប្តាហ៍​នេះ ខ្ញុំ​ស្តាប់​​បទ​ចម្រៀង [ស្រឡាញ់អ្នកបន្ទាយមានជ័យ] ​តែ​មួយ​បទ​គត់… ស្តាប់​ដដែល​ៗ​ ស្តាប់​ជិត​មួយ​រយ​ដង​ហើយ​…

Advertisements