ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ គឺជា ថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្ញុំ និង ស៊ន សុខឃៀង… ថ្ងៃដ៏សប្បាយរីករាយ រំភើយ ត្រេកអរ ជាពន់ពេក ដោយសារ វត្តមាននៃ ភ្ញៀវ​ចូលរួម យ៉ាងច្រើន ហួសពីការរំពឹងទុក…

 

ស្លាយដ៍សូវ៍​នេះ​ត្រូវការ JavaScript។

Advertisements