ពេលណា​ដែល​អ្នក​ជ្រើសរើស​យកវិធី Blocked (ក្នុង​ Facebook) មកប្រើ ?

សម្រាប់ខ្ញុំ​ ប្រើប្រាស់ Blocked ត្រឹម​តែ​ដើម្បី​គេចពី​មុខ​មនុស្ស​ ពីរ​ប្រភេទ ស្រឡាញ់​បំផុត ឬ​រំខាន​បំផុត។ ចុះ​មាន​មនុស្សល្ងង់​​ប៉ុន្មាន​អ្នក​ដែល​ជ្រើសរើស​វិធី​ “ឌឺ” ​ឱ្យ​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ពេញចិត្ត ​ខឹង​ដាច់ក្បាល​កន្ទុយ ហើយ​ថែម​ទាំង Unfriend បន្ទាប់មក បន្ត ឌឺ​ ឱ្យ​នាង​​ Blocked ទាំងព្រឹក​ទៀត។​ ខ្ញុំ​ គឺ​ អីចឹង… ខ្ញុំ​ជាមនុស្ស​ចូល​ចិត្ត​ ឌឺ … ឌឺ មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​ ឱ្យ​រត់បាត់… ឌឺ មនុស្ស​​ដែល​មក​សុំ​ស្រឡាញ់​ឱ្យ​រត់​ឆ្ងាយ… មកពី មិនទាន់ដល់ គូ ! (គិតអីចឹង ទៅ កុំ​ឱ្យ​សូវ​ស្មុគ !)

​គិតៗទៅ នាង “​ឆ្មា​ចិត្ត​អាក្រក់” ម្នាក់នោះ ​ពិតជា “មិនសូវ​ឆ្លាត​មែន” ឌឺ​បន្តិច ក៏​ធ្វើតាម គ្រប់យ៉ាង​ ដែរ ! ស្នើ​ឱ្យ​ Unfriend និង Blocked នាង​ក៏​ធ្វើតាម ទៀត !

Advertisements