មានកម្មវិធីកំសាន្ត​មួយ ​ឈ្មោះថា “ហេតុអ្វី បានជាមនុស្ស ជាច្រើន​ ចូល​ចិត្ត​អ្នក?” ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ ​នៅ​លើ​ហ្វែសប៊ុក ហើយកម្មវិធីនេះ​នឹងគណនា លទ្ធផល ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​អំពី​ខ្លួន​អ្នក។ គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​ តំណរ​ភ្ជាប់នេះ http://apps.facebook.com/fbppllyks/ អ្នក​អាច ​ស្វែងយល់​ ពី ការ​សម្ងាត់​ក្នុងខ្លួន ​របស់​អ្នក​បាន​ដោយងាយ។

សម្រាប់ខ្ញុំ កម្មវិធី​បង្ហាញថា “​អ្នកជាមនុស្ស​រាក់ទាក់ ប្រពៃបំផុត និយាយច្រើន​អត់សំចៃម៉ាត់។ ប៉ុន្តែ​មនុស្សមួយចំនួន​ ​តែងតែ​ចូលចិត្ត​ការ​និយាយ​ច្រើន និយាយ​រអចរអូច​​របស់​អ្នក។”

លទ្ធផលនេះ ដូចជា មែនទែន អីចឹង ! 😀

លទ្ធផល​គណនា​តាម​កម្មវិធីកំសាន្តមួយ​​របស់​ហ្វែសប៊ុក

Advertisements