ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំបានបញ្ចុះបញ្ចូលមេខ្ញុំឱ្យ ងាកមកផលិតកម្មវិធី សម្រាប់ប្រើប្រាស់ លើទូរស័ព្ទដៃ ជាភាសាខ្មែរ ដើម្បី ជួយសម្រួល ដល់ការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន បោះឆ្នោត មេខ្ញុំក៏យល់ស្របថា ជាគំនិត ផ្តួចផ្តើម មួយដ៏ល្អដែរ

អ្នកវិនិយោគដែល ចាប់អារម្មណ៍ ផលិតកម្មវិធី ជាភាសាខ្មែរ ដាក់លើ ទូរស័ព្ទដៃ មានតិច… ខុសពីប្រទេស ជិតខាង…

សរសើរស្រុកជិតខាងយើង ទាក់ទាញ បានភាគច្រើន សុទ្ធតែអ្នកវិនិយោគ ដែល មានឧត្តមគតិ និងពេញចិត្តបោះទុនយ៉ាងច្រើន ដើម្បីសាងទំនុកចិត្ត និងភាពងាយស្រួល ដល់អ្នកប្រើប្រាស់… មើលត្រឹម ព្រលានយន្តហោះ សុវណ្ណភូមិ របស់គេ (មានដំណាលថា ព្រលាននេះ ដើមឡើយ ត្រូវបាន អ្នកវិនិយោគ មានបំណងបោះទុន ក្នុងដែនដីអច្ឆរិយៈ ទេ តែដោយសារ គោលនយោបាយ លៀសហាល ទើប អ្នកវិនិយោគ សម្រេចបោះទុន ក្នុងប្រទេសថៃ វិញ ហើយប្រើឈ្មោះ សុវណ្ណភូមិ បញ្ឈឺទៀត… ) ហើយ ងាកមកធៀប មើលព្រលាន យន្តហោះ ពោធិ៍ចិនតុង ឬ ភ្នំពេញ វិញ បើឆ្នាំ ២០០១ ពេលថ្ងៃ ដូចហាលលៀសហ្មង… ពេលមកចាំទទួល បងប្អូន ម្តងៗ ត្រូវឈរចាំហាលភ្លៀង… ឥឡូវគ្រាន់បើ ហើយមានដំបូល គ្រាន់ជ្រកភ្លៀង តែ អ្នកមករង់ចាំ មិនត្រូវបាន អនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងបរិវេណ ដែលបាន បំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេ គឺរង់ចាំ ខាងក្រៅដដែល… រាជរដ្ឋាភិបាល មោទនភាព ជាតិខ្មែរ យ៉ាងខ្លាំង ដែលអាចបង្កើតបាន ព្រលានយន្តហោះ ប៉ុណ្ណឹង…

សូមបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ ព្រលានយន្តហោះ ស្រុកថៃ បានលូតលាស់ ដល់ថ្នាក់ បង្កើតកម្មវិធី សម្រាប់ប្រើលើទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាន អំពីជើង ហោះហើរ ផែនទីភូមិសាស្រ្តនៃ ព្រលានយន្តហោះ សេវាផ្សេងៗ ដែលអាចរកបានក្នុងព្រលាន ហើយ… បើចង់ដឹង របស់គេឡូយប៉ុណ្ណា ដោនឡូត កម្មវិធី របស់វា មើលទៅ ដឹងថា សរសើរហ្មង !

អាចនិយាយបានថា ជាព្រលានយន្តហោះ ដំបូងបំផុតលើ ពិភពលោក ដែលបាន អភិវឌ្ឍកម្មវិធី ទស្សនា និងផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងសម្បូរបែបនៅលើទូរស័ព្ទដៃ…

20120627-225740.jpg

Advertisements