20120524-213609.jpg

ប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១២

ប័ណ្ណនេះមិនអាចប្រើឯកសារជំនួសអត្តសញ្ញាណរបស់សាមីខ្លួនបានឡើយ… ទិន្នន័យព័ត៌មានសំខាន់ នៅក្នុងប័ណ្ណស ខ្មៅ មួយហ្នឹង គឺ
*ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
*ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
*អាសយដ្ឋាន
*លេខក្នុងបញ្ជី
*ទីតាំងការិយាល័យ
*លេខការិយាល័យ

អ្នកមានទទួលប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត ហើយឫនៅ ?
ប័ណ្ណព័ត៌មាននេះ អាចរកបាននៅ ការិយាល័យឃុំសង្កាត់ …

Advertisements