តារាភាពយន្តខ្មែរ ទេព រិន្ទដារ៉ូ (ពេលទើបពេញកម្លោះ)

តារាភាពយន្តខ្មែរ លោក ទេព រិន្ទដារ៉ូ (ឆ្នាំ២០១២)

ដោយសារមានម្ដាយជា គ្រូពេទ្យស្រាប់ លោក ទេព រិន្ទដារ៉ូ តារាភាពយន្តខ្មែរ បានទទួល ការណែនាំ ឱ្យថែរក្សាធ្មេញ ដោយ ការដុសធ្មេញតាំងពី តូច មកម្ល៉េះ។ ក្នុងមួយថ្ងៃ ត្រូវដុស៣ដង ជាពិសេស បន្ទាប់ពីទទួលទាន ចំណីអាហារ។ ដុសតាមបច្ចេកទេស ត្រឹមត្រូវ ជួយ ការពារធ្មេញ ឱ្យមានសុខភាពល្អ។ លោកបាន បង្ហើបឱ្យដឹងថា “សូម្បីតែនៅ ជំនាន់ប៉ុលពត ក៏លោក លាក់ច្រាស ដុសធ្មេញមួយ សម្រាប់ដុសដែរ។ លោកឧស្សាហ៍ ទៅកាន់ គ្លីនិកធ្មេញ ក្នុងរយៈពេល ៣ ឬ៦ខែម្ដង ដើម្បីឱ្យ ពេទ្យសម្អាតធ្មេញ។ រហូតមកទល់ នឹងពេលនេះ ធ្មេញរបស់ លោក ដារ៉ូ មិនដែល មានបញ្ហាពី រឿងធ្មេញ ទេ លោកធ្លាប់ បាក់ត្រឹមតែ ធ្មេញមួយ តែប៉ុណ្ណោះ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង ៖ ទេព រិន្ទដារ៉ូ ទម្លាប់វិធីថែរក្សាសម្រស់បុរស, ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

Advertisements