ទំព័រដើម

Laws

»»រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣, KH-EN-FR

»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពី ការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី (ព្រះហស្តលេខា ៣១ ឧសភា ២០១១) -Promulgate of law on enforcement of Civil Code; May 31, 2011

»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី (០៨ ធ្នូ ២០០៧) -Promulgate of Law on Civil Code; December 8, 2007

»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (០៦ កក្កដា ២០០៦) -Promulgate of Law on Procedure Civil Code, July 6, 2006

»»ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩

»»ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១០ សីហា ២០០៧)- Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia

»»ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ (០៩ តុលា ១៩៩៦) -Law on Nationality. October 9, 1996

Land – ភូមិបាល​សាស្រ្ត

Special Selection -សម្រាំងពិសេស

 1. ក្រម​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ ភាគ១ ៖ មូលដ្ឋាន​នៃបញ្ញត្តិ​ទូទៅ និងសិទ្ធិប្រត្យក្ស (​ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១២)
 2. ក្រម​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ ភាគ២ ៖ មូលដ្ឋាន​​នៃ​បញ្ញត្តិ​ទូទៅ​នៃ​កាតព្វកិច្ច (​ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១២)
 3. ក្រម​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ ភាគ៣ ៖ មូលដ្ឋាន​​នៃ​នីតិ​កិច្ចសន្យា (​ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១២)
 4. ក្រម​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ ភាគ៤ ៖ មូលដ្ឋាន​​នៃ​កាតព្វកិច្ច​ដែល​​កំណត់​​ដោយច្បាប់ (​ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១២)
 5. ក្រម​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ ភាគ៥ ៖ មូលដ្ឋាន​​នៃ​ប្រាតិភោគ (​ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១២)

»»Introduction to Cambodian Law, Hor Peng, Kong Phallack, Jorg Menzel, Konrad-Adenauer-Stiftung, Cambodia, April 2012

»»កម្រងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី (ចងក្រងឡើងវិញដោយបណ្ឌិត ហាប់ ផល្លី បោះពុម្ពនៅភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០១០)

»»The Essential Law Dictionary, Amy Hackney Blackwell, Sourcebooks, Inc, Illinois, 2008

»»French Civil Code in English, Georges ROUHETTE, Professor of Law, with the assistant of Dr Anne ROUHETTE-BERTON, Assistant Professor of English – 2006

មតិ 4 (+add yours?)

 1. sokny nguon
  មករា 21, 2013 @ 09:06:38

  បងសុភក្ត្រ័ខ្ញុំមានចម្ងល់អំពីបញ្ហាច្បាប់មូយចំនួនទាក់ទងនឹង-ពាក្យថាអាណាព្យាបាលទូទៅវាខុសគ្នាហនឹង ហិតូបត្ថម្ភកៈ និងអាណាព្យាបាលសំរាប់អនីតិជន ដូចម្តេចដែរ ខ្ញុំមើលក្រមរដ្ឋប្បវេណីអត់យល់ទេបង ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាច្បាប់ចាំបាច់បែងចែកពាក្យទាំងនេះធ្វើអី ព្រោះថាបុគ្គលទាំងនេះមានតូនាទីគ្រប់គ្រង មើលថែររក្សាដូចគ្នា ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតច្បាប់មិនតម្រូវអោយបុគ្គលម្នាក់មានទាំងអាណាព្យាបាលទូទៅ ផង ហិតូបត្ដម្ភកៈ ផង និងអាណាព្យាបាលផង​ ។ខ្ញុំច្របូកច្របល់អស់ហើយសូមបងជួយបង្ហាញផង។ វានឹងមានផលវិបាកនៅពេលអនីតិជន ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដាក់ពាក្យបណ្តឹង មិនដឹងថាបុគ្គលណាជាអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ -បុគ្គលណាជាអ្នកតំណាងពិសេសនៅក្នុងរឿងដាក់ពាក្យបណ្តឹងនោះទេ ហើយចុះវាពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងអាណាព្យាបាលខាងលើអត់?

  ឆ្លើយតប

  • sopheaksrey
   មករា 21, 2013 @ 12:02:32

   សួស្តី Sokny Nguon,

   ខ្ញុំ​មិនប្រាកដថា ការបកស្រាយ​ តាមរយៈ​សំណេរ​របស់ខ្ញុំ អាច​ជួយ​ដល់​ការ​យល់​​ក្នុង​ផ្លូវច្បាប់ ដល់ Sokny បាន​ច្រើន ឬតិចទេ។ ចម្ងល់ របស់ Sokny​ ផ្តោតលើ ពាក្យ​គន្លឹះ​«អាណាព្យាបាល» «ហិតូបត្ថម្ភកៈ» «អនីតិជន» និង​ «ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង» ខ្ញុំ​​មិនប្រាកដថា Sokny ធ្លាប់សិក្សាផ្នែក​ច្បាប់​ខ្លះអត់ ? ទើប​ ការបកស្រាយ​ ខាងក្រោម អាច​ទូទៅ បន្តិច …

   សូមព្យាយាម​យល់​ នូវមូលដ្ឋាន​មូយចំនួនសិន មុននឹង​ចូលដល់​ការយល់ ស៊ីជម្រៅ។ តាម​​​សន្ទានុ​ក្រម​រដ្ឋប្បវេណី (ចំ. ១៩៨) ពាក្យ «អាណាព្យាបាល» ត្រូវ​បាន​​ពន្យល់​​ថាជា ការគ្រប់គ្រង បីបាច់ថែរក្សា ទ្រព្យ​សម្បត្តិ រូបកាយ របស់ អនីតិ​ជន ដែល​​គ្មាន​អ្នក​​អនុវត្ត​​អំណាច​​មេបា ឬរបស់ អសមត្ថជន។ តាម​មាត្រា ២៤ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី អាណា ព្យាបាលទូទៅ ចាប់ផ្តើម ចំពោះ​ជន​ដែល​ស្ថិត​ក្នង​«ស្ថានភាព ជានិរន្តរ៍ ដែលខ្វះ​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​យល់ដឹង» និងវិនិច្ឆ័យ អំពីលទ្ធផល តាម​ផ្លូវច្បាប់នៃសកម្មភាព របស់ខ្លួន ដោយសារមានវិបត្តិស្មារតី តុលាការ​អាចប្រកាស ការចាប់ផ្តើម អាណាព្យាបាលទូទៅ តាមពាក្យសុំរបស់ សាមីខ្លួន​(មានអាយុលើសពី១៥ឆ្នាំ) សហព័ទ្ធ ញាតិដែលស្ថិតក្នុង ៤ថ្នាក់ អ្នក​អាណាព្យាបាល សម្រាប់អនីតិជន អ្នកត្រួតពិនិត្យ អ្នកអាណាព្យាបាល សម្រាប់​អនីតិជន ហិតូបត្ថម្ភកៈ មេឃុំ ចៅសង្កាត់ នៃលំនៅដ្ឋាន របស់ជននោះ ឬ​តំ​ណាង​អ​យ្យការ។

   ពាក្យគន្លឺះ គឺ ជនដែលស្ថិតក្រោម អាណាព្យាបាលទូទៅ មាន​ស្ថានភាព​ខ្វះសមត្ថភាព​ជានិរន្តរ៍ ក្នុងការយល់ដឹង និង​វិនិច្ឆ័យ​តាមផ្លូវច្បាប់​នៃ​សកម្មភាព​របស់ខ្លួន…

   «ហិតូបត្ថម្ភ» (ចំ. ១៧១) ជា ការគ្រប់គ្រងលើជនដែលមានសមត្ថភាពតិចតួច ពេក​ក្នុងការយល់ដឹង និងវិនិច្ឆ័យ អំពីលទ្ធផល តាមផ្លូវច្បាប់ នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដោយ​សារ​មាន វិបត្តិផ្នែកបញ្ញាស្មារតី។ មាត្រា ២៨ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី «ហិតូបត្ថម្ភ» ចាប់ផ្តើមចំពោះ​ជន​ដែលមាន​ «សមត្ថភាព​តិចតួចពេក ក្នុងការ​យល់ដឹង» និងវិនិច្ឆ័យអំពីលទ្ធផលតាមផ្លូវច្បាប់ នៃសកម្មភាពបស់ខ្លួន ដោយសារ​មាន​វិបត្តិផ្នែកបញ្ញាស្មារតី… មាត្រា ៣០ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី បានប្រកាស​លុបចោល​សិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពរបស់ ជនស្ថិតក្រោមហិតូបត្ថម្ភ ដូចជា ការទទួល និង​ការប្រើ​ប្រាស់​ទុន ការខ្ចីទ្រព្យ ឬការធានា ការធ្វើសកម្មភាព​ដែលមាន​គោល​បំណង​ទទួល​បាន ឬធ្វើអោយបាត់បង់សិទ្ធិទាក់ទងនឹងអចលនវត្ថុ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែល​មាន​សារសំខាន់​ផ្សេងទៀត ការធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹង ការធ្វើប្រទានកម្ម ឬធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ស្រុះស្រួល ឬកិច្ចសន្យាមជ្ឈត្តកម្ម ការទទួលស្គាល់នូវសន្តតិកម្ម ឬការ​បោះបង់​ចោល​នូវសិទ្ធិសន្តតិកម្ម ឬការបែងចែកនូវមត៌ក ការប្រកែកមិន​ទទួល​ប្រទាន​កម្ម ឬអច្ច័យទាន ឬការយល់ព្រមទទួលនូវប្រទានកម្ម ឬអច្ច័យទាន​ដែល​ភ្ជាប់បន្ទុក ការសាងសង់សំណងថ្មី ការសង់ឡើងវិញ ការសង់បន្ថែម ឬការ​ជូស​ជុលធំ ការធ្វើភតិសន្យា…

   បញ្ជាក់ ៖ ទាំង ជនស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ ឬហិតូបត្ថម្ភ និង​អាណា​ព្យាបាល​ទូទៅ ឬ ហិតូបត្ថម្ភកៈ ត្រូវប្រកាសដោយ តុលាការ មិនមែន​ទទួលបាន​ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់​ទេ។

   ដោយឡែក តាមសន្ទានុក្រមដដែល «អំណាចមេបា» (ចំ. ២០៣) ជា សិទ្ធិ និង​ករណី​​កិច្ចក្នុង​ការបីបាច់ថែរក្សាកូន ដែលជា អនីតិជន និងគ្រប់គ្រង​លើ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់ កូននោះ។ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី (ម. ១៧) «អនីតិជន» សំដៅដល់ ជ​ន​ដែល​មានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។ មាត្រា ២១ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងករណីដែល អនី​តិជន មានអាយុ ១៦ឆ្នាំ អាចទ្រទ្រង់​ជីវភាព​ខ្លួនឯង​ដោយ​ឯករាជ្យ អនីតិជន អាច​ស្នើសុំ អត្តាធីនភាព ទៅ តុលាការ ឬ ទទួលបាន អត្តធីនភាព ដោយគ្រាន់តែ បាន​រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ តាមផ្លូវច្បាប់ (មិន​ចាំបាច់​មានការ​​ប្រកាស​ទ​ទួលស្គាល់ អត្តធីនភាព ពីតុលាការទេ)។

   សម្រាប់ការ ប្តឹង ៖ បុគ្គល​​ដែល​​ទាក់ទង​នឹង​​ផលប្រយោជន៍​នៃកម្មវត្ថុ​បណ្តឹង រួម​ទាំង អនីតិជន សុទ្ធតែ អាច​ប្តឹង​បាន។ អាណាព្យាបាល​ទូទៅ និង​ ហិតូបត្ថម្ភកៈ មាន​ប្រកាស​សាលក្រម​ របស់​តុលាការ​អះអាង​ពី ឋានៈ​ផ្លូវច្បាប់​របស់​ ពួកគេ។

   ឆ្លើយតប

 2. sokny nguon
  មករា 25, 2013 @ 09:23:59

  អគុណបងសំរាប់ការឆ្លើយតប!

  ឆ្លើយតប

 3. 0979860951
  សីហា 30, 2013 @ 14:59:38

  បងខ្ងុំចង់បានវាចនានុក្រមពាក្រច្បាប់ខ្មែរ-ខ្មែរ

  ឆ្លើយតប

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបភាព​ពី Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

SSK News

Enjoy all news in our website and keep update with us. From SSK All for Memory (by Saky SSK)

Thea Literature Blog

Just want to write something beneficial for the world in general.

ជ្រិន សុជាតិ

យុវជនជួយសង្គម

love ٩(●̮̃•)۶ novel

“If you were expecting Prince Charming, I'm sorry. He's with his boyfriend.”

yongieyuki

Reading is the best choice for you

ស្នាមញញឹម

ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកជាមហោសថសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នក

The Haven Path To The Forgotten Home

The Search For Self-Purification. A Quest for Redemption. {Rada Nong@ All rights reserved, 2014)

ទេវតាចិត្តល្អ

ឆ្អែតណាក៏មិនស្មើនឹងស្កប់ សុខណាក៍មិនស្មើនឹងស្ងប់

Tola Moeun

Every individual deserves equal rights

Photo Khmer

A fine WordPress.com site

Cheasovann

No One Is Perfect!

ប្លក់សុផាត បន្ទាយមានជ័យ

ជីវិតអ្នកមកពីជនបទ!

A CORNER OF LIFE...

Mathematics-Software _News-Knowledge

*********************ការអប់រំជាចម្បង.......

I and Myself

It's time to​​ share something. It's just an imagination of the writer but base on the true stories somehow...

VM-KH

Free all document to you!

PaHnA

ភាពច្នៃប្រឌិតនៃគំនិតទៅកាន់ភាពពិត Creative blog of Dream come truth

Explorer

Everywhere is learning

Miss. KHEANG

Look up and smile, cause life is beautiful.

សម្រាប់​ខ្មែរ

ព័ត៌មាន, កម្សាន្ត, ចំណេះដឹង​ផ្សេង ៗ ...

Book of Life

What different of the Style-idea????

~XtremeLife~

Live Like It's The Last Day of Life

សៀវភៅកំណត់ហេតុ

ខ្ញុំមិនមែនអ្នកនិពន្ធ! តែខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរ

laroolovely

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

eugenema

Just another WordPress.com site

ប្លុកក្មេងស្រែ

ប្លុកអត់ប្រយោជន៍

ប្លក់ ឡាយ ឡង់ឌី

ត្រូវ​ការ​ចេះ​ដឹង​ធ្វើអ្វី បើ​អ្នក​ចេះ​ដឹង​សម្រាប់​តែ​ខ្លួន​អ្នក​ឯងនោះ ?

Molita World

let's keep smiling, and be positive ! Smile please, haha! !

ហឹង សុផាន្នា

ខេត្ត​ស្វាយរៀង

នី កែវប៉ុញ្ញា

អ្នក​ថត​រូប​មិន​មែន​អាជីព...

សូម​ស្វាគមន៍ Bienvenue

ការស្វែងរកឧត្ដមភាពឲ្យជីវិត ជាដំណើរវែងឆ្ងាយ..! ~Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde~ Gandhi

prumchenda

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

សិក្សាពីពេលនេះ

It is not too late for learning.

Chum Reap Sour (Hello)

Chum Reap Sour (pronounced: jum-reap-soor) is the main Khmer language of Cambodia, which means ‘hello.’

គុណធម៌​ខ្មែរ | ​ចែកជូន​ចំណេះដឹង​ជា​ភាសា​ជាតិ

វិជ្ជាជាទ្រព្យ​គាប់​ប្រពៃ បើចេះ​ឃ្មាតខ្មីខ្ជាប់​អង្គ​ប្រាជ្ញ គង់ជួប​រស្មី​ភ្លឺចិញ្ចាច គឺ​ភ្លឺ​អំណាច​នៃបញ្ញា

♥បេះដូងខ្មែរ♥

♥☆ក្ដីសង្ឃឹមនិងការរំពឹងដែលនៅសែនឆ្ងាយ☆♥

ទ្រឹស្តីពុទ្ធចក្រ

ព្រះមហាស៊ន់សុភា សូមសា្វគមន៍

គេហទំព័រទ្រឹស្តីចក្រ

មានចំណេះទើបមានការអភិវឌ្ឍន៍

អាក្បាលធំBlogger

ប្លក​មួយ​នេះ​សម្រាប់​បន្ត​ដំណឹង​ពី​ប្លក​អាក្បាលធំ

អ្នកនិពន្ធ ប៉ិច សង្វាវ៉ាន សូមស្វាគមន៍

អក្សរសាស្ត្ររលត់ ជាតិរលាយ អក្សរសាស្ត្រពណ្ណរាយ ជាតិថ្កើងថ្កាន

-NaDiaNote-

as simple as it sounds...

Sopheak SREY

The Expose

ស្រុកស្រែ

មើលឃើញថា...

កំណត់ហេតុថ្មី

ធ្វើអ្វីៗ ដើម្បីខ្មែរ​ ។ ​ប្រយុទ្ធ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរ

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers

%d bloggers like this: